Samtalsterapi

Samtalsterapi med psykosyntesens förhållningssätt
När du vill gå djupare in i dig själv är samtalsterapi en möjlighet. Att välja samtalsterapi som utvecklingsform innebär mod och tålamod. Terapeutens roll är vägledarens. Frågor kan ta klienten till nya, kanske ännu outforskade vägar som kan leda till sanningar i form av både frågor och svar. Resan kan innebära att åter besöka barndomen och att jobba kognitivt. Sätten att komma dit är mötet i samtalet och genom verktyg som meditationer, gestaltterapi, målning och frigörande dans.

Psykosyntes
För snart 100 år sedan lade den italienska läkaren Roberto Assagioli grunden till psykosyntesen, en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i varje individ. Assagioli såg människan som en helhet med kropp, själ, känslor och intellekt i nära samspel med varandra. Utan samspel – ingen balans, och för att bygga sina teorier, för att möjliggöra samspel, använde sig Assagioli av tekniker från olika psykologiska skolor samt från medicin, filosofi, religion, yoga och modern vetenskap. Resultatet är ett dynamiskt, empatiskt helhetstänkande och –kännande som är en bejakande grund för mänskligt och organisatoriskt växande.

Potential och vilja
Att låta sina begränsningar styra är dränerande. Att välja att se sina tillkortakommanden som utvecklingspotential är bejakande. Psykosyntesen fokuserar på en människas potential och identifierar syften och livsmål. Detta i syfte att skapa balans, syntes. Att anta utmaningar är att utvecklas, uppleva meningsfullhet och att komma närmre sina livsmål. Men vad är ett livsmål? För många handlar det om att känna mer meningsfullhet och glädje i livet. Att lyssna på sin egen vilja och handla utifrån den. Att leva med närvaro, att släppa taget om måsten och öppna upp för frihet och flow. Men svaret på frågan har bara du själv. Så när ska du ta reda på vad det handlar om för dig?

Leave a Reply