Välkommen!

E p i f a n i – (Epiphania, gr. epi’faneia, “synligblivande uppenbarelse”)

thereseFöretag och organisationer behöver ledare som utvecklas och som följer med i utvecklingen. Och medarbetare som vill, kan och orkar. Ledare behöver ha team som fungerar. Välbefinnande för individ och grupp ger friskare och mer effektiva medarbetare. Detta ökar företagens lönsamhet.

Mitt jobb är att få människor på företag att ta ansvar för sig och sin utveckling. Jag ska bidra till att individers/ledares/företags uppsatta mål blir verklighet.

Therése Birnstingl

Leave a Reply