Situationsanpassat Ledarskap (SL)

Situational Leadership® – Situationsanpassat Ledarskap

Situationsanpassat ledarskap (SL) bidrar till att få andra att växa genom ett flexibelt ledaragerande, det om ledaren anpassar sina beteenden utifrån individens uppvisade förmåga och vilja, dvs. dennes ledarskapsbehov. SL innebär att ledarstilen – påverkansbeteendet -anpassas till den faktiska genomförandekompetensen kopplad till den specifika uppgiften eller situationen i fråga.

Teorin som under sextiotalet utvecklades av forskarna Paul Hersey och Ken Blanchard på Cornell University innebär fyra steg:

  1. Identifiera den specifika uppgiften
  2. Utvärdera genomförandekompetensnivån
  3. Svara med rätt ledarstil/ påverkansbeteende samt
  4. Hantera individens förflyttning genom olika nivåer av genomförandekompetens
  5. Metoden innehåller även en 360-graders feedbackanalys. Läs mer på

http://www.sitserv.se/sv/what-we-do/situational-leadership/

Leave a Reply