Ledarutveckling

Att leda någon annan innan man kan leda sig själv är svårt. Det innebär att självinsikt, mod och tålamod är några av de grundläggande förutsättningarna för att bli en effektiv ledare och med-ledare. Genom att öka insikten om vem man är och hur andra uppfattar en, ökar sannolikheten för att ord och handlingar leder till avsett resultat.

Varför?
Det är dags när ni vill utveckla det interna samarbetet, när ledarna behöver koppla sin ledarroll till företagsmålen och väcka sin motivation och förändringsbenägenhet.
Det är dags när ni har gjort förändringar – omorganisation, arbetat fram nya mål, strategier och/eller värderingar, och vill ge ledarna möjlighet att förstå och ta till sig dessa.
Det är dags när ni har ledare som är nya i företaget alternativt är nyblivna ledare.
Det är verkligen dags när vardagen har blivit oinspirerande och slentrianmässig – när ledarna behöver påminnas varför de faktiskt valde sitt uppdrag och sin arbetsplats.

Vad mer?

  • Ledaren tydliggör sin ledarroll och ökar förmågan att prioritera utifrån företagets mål
  • Ledaren ökar förståelsen för sig själv i sin ledarroll
  • Ledaren ökar förståelsen för hur egen grupp fungerar och vad den behöver
  • Ledaren lär sig att hantera (svåra) situationer som uppstår och leda sina medarbetare genom dessa utan att tappa fart och målfokus
  • Ledaren får med sig praktiska verktyg och lär sig tillämpa dem
  • Ökad prestation i enheten genom tydligare ledarskap och högre motivation

Kort sagt, ledaren utvecklar sin förmåga att motivera och leda sig själv vilket gör att denne kan leda andra på ett mer meningsfullt och effektivt sätt. Övergripande effekt är ökat välbefinnande och ökad lönsamhet.

Vad?

Se några väletablerade metoder och verktyg som visar styrkor och utvecklingsområden, och som bidrar till personlig växt och verksamhetsutveckling här (Fyrarummaren, JTI och SL).

Hur?
Genomförandet beror på förändringsbehoven. Generellt sett spänner en utveckling över fyra eller fem kvartal då gruppen träffas och arbetar under sex till sju dagar fördelat på tre eller fyra tillfällen. Inför första tillfället svarar deltagarna på frågor kopplade till utvecklingen samt genomför ett utvecklingssamtal med egen chef. Mellan träffarna får ledarna uppgifter som säkerställer att utvecklat beteende omsätts i handling.

Epifani levererar både skräddarsydda och färdigskräddade program.

Leave a Reply