Om Epifani

Epifani kommer från grekiskans epi’faneia och betyder synligblivande uppenbarelse. Epifani – uppenbarelse – innebär för mig att aktivt välja att se i större och mer bejakande perspektiv. Uppenbarelsen finns i att bli medveten om mönster som hindrar individens och företagets utveckling – och att utifrån den insikten det göra rätt och meningsfulla förändringar.

Jag heter Therése Birnstingl och jag tycker om och tror på utmaningar och förändringar. – Så länge de är meningsfulla, och det kan bara var och en av oss avgöra när de är.
Jag är samtalsterapeut och professionell coach med psykosyntesens förhållningssätt som grund. Jag har jobbat med människor och kommunikation i olika former i 15 år – som försäljnings- och marknadschef, säljare, sommelier, som konsult inom varumärken och kommunikation, rekryterare, träningsinstruktör och under de senaste fem åren, som individ- och grupputvecklare.

Vad jag verkligen älskar med mitt arbete är att jag har enorm användning för allt jag tidigare gjort och lärt mig, såväl joker som jackpott – allt har haft ett värde, även fast jag inte alltid känt så där och då när jag varit mitt i upplevelsen av sorg, bitterhet, missnöje eller annat jobbigt, svart.
Så balans för mig innebär både arg och glad, både trött och pigg, både rolig och tråkig, både energifylld och tung. Livet får numera vara både/och. Allt får vara med och detta är min Epifani – min uppenbarelse. När är du redo för din?  

Affärsidé
Att bidra till människors och företags utveckling genom att inspirera, utmana och utbilda.  

Mission
Epifani ska bidra till en bättre värld genom att öka människors självinsikt, meningsfullhet och välmående.  

Pedagogisk grundsyn
All framgångsrik förändring börjar med en själv. All mänsklig utveckling sker inifrån, genom medvetenhet och arbete. Det är först med medvetenhet, vilja, mod och tålamod som acceptans, integration och transformation kan följa – processen som leder människan närmre sig själv och sina styrkor, och som gör att hon kan förflytta berg.
Företag är människor. Och vi kan förflytta berg.

Värderingar
Företag är människor. Koppla medarbetarnas meningsmål till företagets värderingar och affärsmål och resultatet blir magiskt. Acceptans och eget val. Var och en tar ansvar för sig. Prata med och inte om varandra.
Vill man så kan man. Vill man inte, ska man inte vara med. Då behövs man någon annanstans.

Metodik
Jag är facilitator, coach och samtalsterapeut. I min strävan att ha långsiktiga och meningsfulla kundrelationer samarbetar jag med konsulter som delar mina värderingar och min syn på företags- och individutveckling.

Utgångspunkten för en utvecklingsinsats är ett företags förändringsbehov. Det kan handla om att implementera företagsvärderingar, utveckla en grupps samarbete eller att öka förmågan att fatta strategiska beslut. Ledar- och grupputvecklingar är målgruppsanpassade, och föregås av informationsinhämtning i form av intervjuer med berörda chefer samt inläsning av material för djupare kunskap och förståelse för företaget och uppdragets förutsättningar. För att få en beständig förändring kombinerar vi företagets behov med individens och utbildningsmetoden är upplevelsebaserad inlärning.

Att anlita Epifani är krävande eftersom att beteendeförändringar är krävande. Jag utmanar och ifrågasätter konstruktivt och har svårt för hyllvärmare i form av dammiga kurspärmar. Att jobba med Epifani innebär självgranskande inventeringar som leder till beteendeförändringar genom konkreta och kontinuerliga aktiviteter i vardagen.  

Självklar etik

  • Epifanis insatser ska leda till beständiga förändringar som är meningsfulla för både individer och företag
  • Vi säger vad vi anser kunden behöver höra vilket inte alltid är det kunden vill höra
  • Vi följer upp genomförda uppdrag
  • Som facilitator, coach och samtalsterapeut är vi inte rådgivare
  • Vi informerar om pågående uppdrag i samma bransch och genomför inte uppdrag parallellt hos konkurrerande företag om detta inte godkänns
  • Vi jobbar under sekretess  

Kunder
IHM Business School, SPM+, SunGard, Enecto, Sats, F12-gruppen, Svensk Fastighetsförmedling, Svenska Pump, Academic Work, Hälsokraft, Riksmedia, Worldclass, Restaurangen Moderna Museet, PS Matsal  

Medlemskap
Epifani är medlem i International Coaching Federation (ICF), HumaNova Alumni, IHM Alumni, ValuesOnline International, Svenska Sommelierföreningen samt i Rädda Barnen. 

 

Leave a Reply