Jung Type Index (JTI)

JTI® är en metod och ett verktyg som hjälper människor att förstå hur vi skiljer oss åt i hur vi riktar vår energi och uppmärksamhet, hanterar information, fattar beslut och förhåller oss till omvärlden.

JTI bygger på C.G Jungs teori om psykologiska personlighetstyper som är en av världens mest använda teori för personlighetsanalyser.

Verktyget används i syfte att öka självinsikt vilket främjar chefs- och lednings- och medarbetarutveckling, förbättrar teamarbete, kommunikation och konfliktlösning. Att använda JTI i samband med karriärutveckling och för att tydliggöra föredragen inlärningsstil fungerar utmärkt.

JTI är utvecklat av Decision Dynamics som har anpassat verktygen för vår samtid och till europeisk kultur. Mer information om JTI finner du på http://www.decisiondynamics.se/sv/typeview och http://www.decisiondynamics.se/sites/default/files/uploads/pdf/P_sv_TV_Profil.pdf

Leave a Reply