Värderingsimplementering

Att värderingsstyra
Vad innebär en ledar- eller medarbetarroll idag? Vad behövs för att var och en än bättre ska kunna agera som målgörare för ett företag eller en organisation? Vad behövs för att nå mål tillsammans på ett för alla, meningsfullt sätt?
För att ledare och medarbetare snabbt ska bli trygga och framgångsrika i sina roller behöver vissa, ofta samtliga, göra en perspektivförflyttning i både tanke, känsla och handling, och detta är vad en sådan här utveckling handlar om.

Ju närmare en utvecklingsinsats ligger verkligheten, ju större och snabbare utväxling fås. Verkligheten används som träningsarena för att möjliggöra för ledare och medarbetare att hantera sina utmaningar på ett mer effektivt och framgångsrikt sätt. Således är grunden för utvecklingen företagets verklighet med övergripande mål och strategier med fokus på vad företaget ska göra. Kärnan i utvecklingen är emellertid företagets värderingar som svarar på hur målen ska nås.
Fakta knyts till medarbetarnas egna värderingar, drivkrafter och potential, och fokus kommer att ligga på att var och en finner kombinationen egen motivation kopplat till företagets krav: Vem är jag som ledare/medarbetare att bidra till att nå företagets mål på ett för oss båda meningsfullt sätt? Det fina med den här utvecklingsinsatsen är att den är svår att genomföra utan att öka både företagets målfokus och självinsikten, självkänslan och självförtroendet hos deltagarna. Jag vill kalla det win-win på riktigt!

ValuesOnline Coaching
ValuesOnline™ är ett webbaserat verktyg som hjälper dig att öka medvetenheten om dina personliga och prioriterade värderingar. Med en ökad självkännedom ger du dig själv möjligheten att skapa meningsfullhet, att förbättra din situation såväl på jobbet som privat. Metoden bygger på trettioårig forskning om människors värderingar och hur dessa förändras under olika livscykler.
Först kartlägger du dina värderingar med hjälp av ett webbaserat verktyg, därefter sammanställs dina val och följs upp med en coachingsession på 1,5 timmar. Ofta väljer klienten att koppla ValuesOnline™ till den egna arbetssituation och dess rådande värderingar.

Föreläsningar
Vill ni bli inspirerade, utmanade och utbildade? Dags för en föreläsning?

  • Varför värderingsstyra?
  • Värdeskapande faktorer för framgångsrika företag
  • Personlig utveckling
  • Coachande ledarskap
  • Förändring
  • Viljan
  • Hälsa
  • Vad är balans?
  • Träning – ett sätt att må bra
  • Blodsockerkurs

Leave a Reply